Loading...

Uitnodiging MZV Algemene Leden Vergadering (ALV) vrijdag 26 januari 2018

13
januari
2018
Geen reacties

Uitnodiging MZV Algemene Leden Vergadering (ALV) vrijdag 26 januari 2018

Beste leden,
Bij deze nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering van vrijdag 26 januari 2018.
De ALV vindt plaats in St.Albert te Sas van Gent als deel van de clubavond.
In een email hebben jullie de  agenda, de notulen van de 2017 ALV’s, de nieuwe statuten en het huishoudelijik reglement ontvangen.
Tevens wil het bestuur erop wijzen dat er 2 vacante bestuursposities zijn, namelijk algemene zaken en toercommissaris.
In het afgelopen jaar heeft Annie Schuerman aangegeven als bestuurslid te stoppen.
Ook heeft Marc Obrie de bestuurspositie van toercommissaris gedurende het jaar overgenomen van J-P van Haestregt en die tot nu toe ingevuld.
Marc stelt zich kandidaat om deze positie formeel te blijven invullen.
Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor de open bestuursposities en kan dit melden bij de voorzitter.
Tot vrijdag 26 januari.