Aanmelden als lid.

Door het invullen van het onderstaande formulier kan u zich aanmelden als lid van MZV. Na verwerking en goedkeuring van het lidmaatschap ontvangt u van de penningmeester een verzoek om de contributie te betalen. Vanaf dat moment kunt u aan alle activiteiten van de club deelnemen.
Het lidmaatschap bedraagt € 30,- per kalenderjaar.